İba Haber
Önceliğimiz doğruluk

İNSANLARIN MADENLERİ VARDIR, NUSAYRİLERİN MADENİ KİNDİR

Talha El-Mesir

Katliam, tecavüz ve keyfi tutuklama… Bunlar, bazı savaşçılarının uzlaşmaya girdikleri Der’a kırsalına bağlı El-Lecat bölgesinde Nusayrilerin işlediği cürümlerden bazıları. Hezimet grupları, “sulh” adı altında teslimiyet, şehidlerin kanlarına ihanet, fedakarlıkları unutmak ve haklarından ödün vererek, Nusayri düşmanla yeni bir sayfa açacaklarını, canları ve aileleri hususunda güven içerisinde Nusayri rejiminin bağrına döneceklerini zannediyor.

Evet, kurbağalar (rejimle uzlaşanlar) çektikleri sıkıntıları ve haklarını unutabilirler, ancak düşman çektiği sıkıntıları, acılarını ve Suriye halkını ezme uğruna başına gelenleri unutur mu? Yüce Allah’ın buyurduğu gibi: “Eğer siz acı çekiyorsanız, kuşkusuz onlar da sizin acı çektiğiniz gibi acı çekiyor.” Yine şu buyruğu: “Eğer size bir yara dokunmuşsa, o topluluğa da bunun gibi bir yara dokunmuştur. Bu günleri insanlar arasında döndürürüz.”

– Nusayriler, Lazkiye, Kırdaha, Cebele, Tartus, Banyas, Misyaf, Sehlul-Ğab, Tel Keleh ve Kuneytıra’da müslüman halkı ezmek için Nusayri gençlerini feda edişlerini unutacaklar mıdır? Onlardan on binlercesi öldürüldü, yüz binlercesi yaralandı, yüz binlercesi göç etti, devrimcilerle savaşlarından birçok sıkıntılara maruz kaldılar.

– Nusayri askerlerinin babaları, kendi çocuklarını öldürenlerden intikam almayı unuturlar mı?

– Nusayri ordusu askerlerinin çocukları, babalarını öldürenlerden intikam almayı unuturlar mı?

– Nusayri ordusu askerlerinin dulları, kendilerini dul bırakanlardan intikam almayı unuturlar mı?

– Nusayri ordusu yaralıları, kendilerini yaralayanlardan, engelleyenlerden ve hayatlarını mahvedenlerden intikam almayı unuturlar mı?

– Göç eden Nusayriler, kendileri sebebiyle yurtlarını ve ailelerini terk ettikleri kimselerden intikam almayı unuturlar mı?

– Nusayri tüccarlar, servetlerini ve ticaretlerini bozan devrimcilerden intikam almayı unuturlar mı?

Yer kan içmez, tarih ayrımcılık yapmaz, sulh anlaşmaları kinleri söndürmez. Mücahidlerin dışında, düşmanlık şerefini ve söze vefayı bilen yoktur. Onların dışındakiler, yalan ve ihanet ehlidirler.

Eğer Nusayri fırsatını yakalar ve devrimci ona teslim olursa, kesinlikle en kötü şekilde intikam alır. Hatta Nusayrilerin torunları müslümanların torunlarından intikam alana dek müslümanlara zilleti tattırmayı sürdürürler.

Allah göstermesin, eğer iş yeniden Nusayrilerin eline kalırsa, işleyecekleri katliamlarda şunları tekrarlarlar:

Havaalanı gününün intikamı

Tugay gününün intikamı

Birlik gününün intikamı

Topçu gününün intikamı

Külliye gününün intikamı

Mubarek Şam devrimi boyunca Allah’ın mücahidlere fetih verdiği birçok günlerin intikamlarını alacaklardır. O gün, tüm Ehli Sünnet’in kanları, bir genç neslin tümünün yitirilmesi bir yana, tek bir evlatlarının kinini bile yatıştırmaya yetmeyecektir.

Peygamberimizin (s.a.v.) buyurduğu gibi “insanların madenleri vardır.” Nusayrilerin madeni ise, kin, nefret, ihanet ve aldatmadır. Nusayri Muhammed Emin Galip “Alevi Tarihi” adlı kitabında, işledikleri ihanetlerini şöyle gerekçelendirmekte: “Sünniler mallarını ve haklarını gasp ettiklerinde, Aleviler fırsatı ele aldıklarında Sünnilere ihanet vesilesine baş vurmuşlardır.”

Tarih Nusayri Timurlenk’in sulh ile Şam’a girdiğini, sonra ahdini bozup erkekleri katlettiğini, kadınların ve çocukların ırzlarını kirlettiğini ve şehri harabeye çevirdiğini aktarmaktadır.

Nusayri Hafız Esed kalbinde tutuşan mezhepsel kininin dürtüsüyle Lübnan kaplarında on binlerce Sünni Filistinliyi katletmiştir.

Kısa bir süre sonra yine Nusayri Hafız Esed, Haleb, Hama ve Cebeli Zaviye’de on binlerce Sunni Suriyeliyi katletmiştir. Suriye’de otuz sene boyunca Ehli Sünnet’in Nusayri rejimi tarafından zulüm, hapis, işkence, sürgün ve baskı görmesinden sonra, bugün kurbağaların (rejimle uzlaşmacıların) gemisini delip düşmanına teslim etmeyi istedikleri mübarek devrim gelmiştir.

Ey Şam kahramanları, yapmanız gereken, düşmanınızın işini bitirmektir. Böylece şerefinize yeniden kavuşacak ve Allah’ın izniyle kahramanlıklar yazacaksınız. Cihad kılıcının alternatifi, teslim olanların boyunlarını kesecek düşman kılıcından başkası olmayacaktır.

Mansur ümmetimizin kahramanları, yaşlılar, zayıflar ve çocuklara sizin tarafınızdan gelinmesinde size Allah’ı hatırlatırım!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.