İba Haber
Önceliğimiz doğruluk

ASKERİ ÇABALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ İÇİN; TAHRİRUŞ-ŞAM EL-FETHUL-MUBİN OPERASYON ODASI ODASI İDARESİ DIŞINDAKİ FAALİYETLERİ YASAKLIYOR

Bugün Hey’et Tahriru’ş-Şam askeri kanadı özgür kuzey Suriye’de çabaların birleşmesi hususunda bir beyan yayınladı. Beyanın tam metni:

ASKERİ ÇABALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA

Hamd alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. Salatların en faziletlisi ve selamların en kamil olanı nebimiz Muhammed’e, ailesine ve tüm ashabı üzerine olsun.

Allah Teala şöyle buyurur: “Kuşkusuz Allah, kendi yolunda birbirlerine kenetlenmiş bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever.” (Saf: 5)

Allah Azze ve Celle iyilik ve takva üzere yardımlaşmayı, safları kenetlemeyi ve çabaları birleştirmeyi emretmiştir. Özgür bölgede bulunan faal askeri grupların çoğunu içerisinde barındıran El-Fethu’l-Mubin Operasyon Odası bu gaye ile teşkil olunmuştur. Elde bulunan tüm imkanlar, kaynaklar ve kadrolar oraya aktarılmıştır. Operasyon Odası son dönemlerde toprakların ve namusların savunulmasında ve işgalcilerle karşılaşmada, uyum, yardımlaşma ve dayanışmada en üst seviyesine ulaşmıştır.

Tecrübe ile malum olduğu üzere, askeri çalışmalarda çabaların dağınıklığı, yönelimlerin farklılığı ve başa buyrukluklar uygun değildir. Tüm bunlar askeri eylemlerin etkinliğine ve neticelerine etki etmektedir.

Buna binaen ve sahanın geçirmiş olduğu istisnai askeri koşullardan ötürü, aşağıdaki kararları almış bulunuyoruz:

1- Her hangi yeni bir operasyon odası kurulması ya da yeni bir grup teşkil olunması yasaktır ve böyle bir uygulamada bulunanlar muhasebeye alınacaktır. Şöyle ki, tüm askeri faaliyetler El-Fethu’l-Mubin Operasyon Odası idaresi altında yürütülecektir.

2- Askeri alanlarda katkı sağlamak isteyen herkes için, bunu El-Fethu’l-Mubin Operasyon Odası üzerinden gerçekleştirmesi için kapılar sonuna kadar açıktır.

Son olarak, çabaların birleştirilmesine, ilginin düşmana zarar verilmesine yöneltilmesine ve sözü bölüp safları bozacak tutumlardan uzak durulmasına çağırıyoruz. Allah’tan, sevdiği ve razı olduğu şeylerde bize yardım etmesini ve muvaffak kılmasını diliyoruz.

Hamd alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur.

Hey’et Tahriruş-Şam Askeri Kanat

5 Zilkade 1441 h. / 26 Haziran 2020

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.