İba Haber
Önceliğimiz doğruluk

HEY’ET TAHRİRU’Ş-ŞAM MEDYA İLİŞKİLER BÜROSU SOSYAL MEDYADA YAYILAN GÖRÜNTÜ HAKKINDA AÇIKLAMADA BULUNDU

Tahriru’ş-Şam Medya İlişkiler bürosu sosyal medyada yayılan Türkiye askerlerini tehdit içerikli video görüntüsüyle ilgili açıklamada bulundu. Açıklama metnini İba Haber okuyucularının ilgisine sunuyoruz:

Türkiye ordusu unsurlarına yönelik tehditte bulunan bazı şahısların görüntüsünün yayılmasından sonra, bir takım taraflar, görüntüdeki şahısların Hey’et Tahriru’ş-Şam unsurları olduğu iddiasında bulundu.
Her hangi bir değerlendirmeden önce, bu şahısların yaptıklarının dinen ve ahlaken reddedilen bir davranış olduğunu tekit ederiz. Türkiye ordusu, mücrim rejim ve müttefiklerine karşı savaşında Suriye devriminin ortağı olmuştur. Onlarla bir hendekte bir araya gelmiş ve özgür toprakların savunulmasında kan akıtmıştır.
Görüntüye ulaşmamızdan sonra, sorguya alınmaları talebi ile, durumlarının emirlerine iletilmesi için bu şahıslar ve bağlı oldukları grupları hakkında araştırmaya gidilmiştir.
Protesto bölgesinin ribat bölgelerine sınır olduğunu ve yolların açık olduğunu, her hangi bir gruptan olan sivillerin ve askerlerin bölgeye girebildiklerini, insanların bölgeye girişinin kontrol altına alınmasının zor bir mesele olduğunu belirtmek isteriz.
Bu kişiler istisnadır ve yalnızca kendilerini temsil ederler. Bu kimseler hesaba çekilecek ve bu mübarek devrime üye olan, iyiliği sahibine nispet eden ve tüm dünyanın el çektiği bir dönemde kendilerine yardım eli uzatanları unutmayan özgür bölge evlatlarının suretini çirkin göstermek için bu gibileri kışkırtanlar da araştırılacaktır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.